ساعات کار : همه روزه - 19:00-7:00
  تماس : 02165555770-02165565770

بخش بیوشیمی

در این بخش که یکی از مهمترین و فعال ترین بخش های هر آزمایشگاه پزشکی می باشد، مجموعه متنوعی از آزمایشات انجام می گیرد مانند:

آزمایشات قند، اوره، چربی خون، آنزیم های کبدی و قلبی، سدیم، پتاسیم، آهن و…

در بررسی بیوشیمی ادرار قسمت اعظم مواد تصفیه شده مواد حاوی نیتروژنی هستند که از متابولیسم مواد غذایی به وجود آمده اند اب یا مایع اضافی خون سدیم و پتاسیم و مواد حاصل ازتخریب اسیدهای آمینه بعد از جمع آوری به داخل حالب ترشح می شوند حالب مثل یک ناودان این مایع را به منبعی منتقل می کند تا بعد از رسیدن به مقدار مناسب تخلیه شوند این منبع همان مانه و متیع داخل آن هم همان ادرار است… جستجو و تحقیق کاراگاهان و بازرسان را دیده اید؟ وقتی بخواهند در مورد اتفاقاتی که داخل یک کارخانه و یا حتی یک خانه رخ می دهد بررسی کنند یکی از کارهای آنها تحقیق و بررسی فضولات کارخانه و یا سطل آشغال خانه هاست.

مواد دور ریختنی باقی مانده مواد غذایی ضایعات تولید و چیزهایی مثل اینها می تواند تا حدودی به کارشناسان بگوید که داخل کارخانه چه خبر است. آنالیز ادرار در واقع مشابه همین کار است. تحلیل و بررسی محتویات ادرار برای تعیین وضعییت بدن و علی الخصوص کلیه ها و مجاری ادرار از راه تفسیر این آزمایش انجام میشوند.هر کدام از شما ممکن است در طول زندگیتان مجبور شوید چند بار آزمایش ادرار بدهید.

Call Now Button