ساعات کار : همه روزه - 19:00-7:00
  تماس : 02165555770-02165565770

بخش سرولوژی

بخش سرولوژی برای تشخیص بیماری های عفونی مورد استفاده قرار می گیرد، عمده ی فعالیت های این بخش تشخیص یک بیماری عفونی است. کارشناسان این بخش با جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار می توانند نوع بیماری و میکروب بیماری زا را تشخیص دهند .

آزمایش های سرولوژی در چه مواردی کاربرد دارند ؟

آزمایشات لازم در سرولوژی تغییرات آنتی بادی در طول بیماری را مشخص می کنند و همین تغییرات می توانند برای درمان قطعی تر توسط پزشک موثر واقع شود .

آزمایشهای سرولوژی بنا به درخواست پزشک و نوع تست باید حداقل در دو نوبت به فاصله 1 تا 2 هفته انجام بپذیرد و تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه ‏گیری و مقایسه شود. این كار در مواردی الزامی است كه نتیجه آزمایش مشكوك باشد و یا اینکه با وضعیت بالینی بیمار مطابقت نداشته باشد.

IMG_0379 (Copy)

عوامل موثر در تفسیر آزمایش های سرولوژی

سن و سابقه بیمار
نقص سیستم ایمنی فرد
وضعیت جغرافیایی محیط
شغل بیمار
قرابت یا تشابه آنتی ژنی
زمان واكسیناسیون
مرحله بیماری
مصرف داروها

در بخش سرولوژی آزمایشات زیر انجام می پذیرد:

(Widal )تب حصبه
(Wirght )تب مالت
(RF )فاکتور روماتوئید
(CRP )نوعی پروتئین برای کنترل عفونت ها
(Mono Test )مونو نوکلوئوز عفونی
(VDRL )سفیلیس

وظایف بخش سرولوژی

بخش سرولوژی وظایف بسیاری دارد که عبارتند از :

• انجام کنترل کیفی روزانه معرف ها و آنتی ژن های سرولوژی
• انجام صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی
• انجام صحیح مستند سازی های لازم
• انجام صحیح و دقیق تست های سرولوژی
• انجام روزانه کنترل تست های انعقادی و رسم چارت
• سرعت و دقت در انجام وظایف محوله
معمولا بیمارانی که این تست ها برای آنها درخواست می گردد با علامت های اولیه مشکوک به بیماری به پزشک مراجعه می کنند که بعد از ویزیت حضوری توسط پزشک متخصص، بنا به نیاز، برخی از تست های مرتبط با بخش سرولوژی و گاها اکثر تست ها مورد بررسی انجام می گیرند. ممکن است تستهای خاصی همچون RF که فاکتوری جهت بررسی بیماران روماتیسمی است تا چند بار در فواصل مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
افراد زیر 40 سال هر سال یکبار و افراد بالای 40 سال سالانه دو بار باید چکاپ دوره ای را انجام دهند که بسته به سن و احتمال آلودگی فرد به برخی میکرو ب ها و مشاوره های انجام شده، ممکن است همه یا برخی از تست های سرولوژی برایشان انجام شود.
آزمایشگاه آریا با داشتن پرسنل مجرب و کارشناسان آزمایشگاه در این بخش، سالهاست که خدمت رسان مردم عزیز منطقه اندیشه، شهریار، ملارد و حومه می باشد.
با امید سلامتی روز افزون برای جامعه و کشور عزیزمان ایران