021-65555770-65565770
شهر اندیشه، فاز سه، بلوار آزادی، مجتمع پزشکی آپادانا

راه های ارتباطی

آزمایشگاه پزشکی آریا

با پر کردن اطلاعات زیر میتوانید به راحتی با مدیریت مرکز ارتباط گرفته و پیشنهادات و انتقادات خود را اعلام نمایید.

صفحه اینستاگرام
شماره های تماس
65565770_021
نشانی آزمایشگاه

شهر جدید اندیشه، فاز سه، خیابان آزادی، مجتمع آپادانا، آزمایشگاه آریا

تماس سریع